Prawo, podatki i urzędy.

Krew, pot i słone łzy.

Liczba pytań: 53101

Liczba odpowiedzi: 276706

(14 odpowiedzi)
gość Pytanie zadaje: gość [15.06.09, 10:42]

Renta wypadkowa przy pracy a emerytura

Czy wysokość swiadczeń ( renta wypadkowa przy pracy tj.ZUS+renta wyrównawcza a emerytura) muszą się różnić?

Najlepsza odpowiedź
↑ ↓
(15 - 0)
100%
[20.06.09, 23:18]
A co z rentą wyrównawczą z byłego zakładu pracy w którym, w wypadku przy pracy zostałem kaleką? Czy potencjalna emerytura musi stanowić górną granicę wysokości obu swiadczeń tj. renta ZUS+renta wyrównawcza, skoro potencjalne wynagrodzenie za pracę było i jest znacznie wyższe? Po przejsciu na emeryturę nie przestałem byc inwalidą, nie mogę dorabiac jak inni zdrowi emeryci. Co z odpowiedzialnością zakładu pracy, bo z wiekiem skutki wypadku są coraz bardziej dokuczliwe?(Art.435 oraz 415 KC)
gość gość
cytuj link zgłoś

Sortuj wg: najstarszych / najnowszych / najlepszych
Odpowiedzi
↑ ↓
(0 - 0)
0%
[17.06.09, 10:55]
Sens pytania jest niezrozumiały, możesz rozwinąć?
GregCK   GregCK
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(1 - 1)
50%
[17.06.09, 21:57]
Czy rencista , przymusowo przechodzący na emeryture , ma prawo do wyższej emerytury ,ze względu na kalectwo, niż standart?
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(2 - 2)
50%
[18.06.09, 11:39]
Z tego co się orientuję nie, możesz tylko dostać ewentualnie dodatek - pielęgnacyjny, kombatancki, etc, ale kwota podstawowego świadczenia nie podlega najprawdopodobniej podwyższeniu z tego tytułu. Najlepiej udać się do ZUS.
GregCK   GregCK
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(15 - 0)
100%
[20.06.09, 23:18]
A co z rentą wyrównawczą z byłego zakładu pracy w którym, w wypadku przy pracy zostałem kaleką? Czy potencjalna emerytura musi stanowić górną granicę wysokości obu swiadczeń tj. renta ZUS+renta wyrównawcza, skoro potencjalne wynagrodzenie za pracę było i jest znacznie wyższe? Po przejsciu na emeryturę nie przestałem byc inwalidą, nie mogę dorabiac jak inni zdrowi emeryci. Co z odpowiedzialnością zakładu pracy, bo z wiekiem skutki wypadku są coraz bardziej dokuczliwe?(Art.435 oraz 415 KC)
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(1 - 0)
100%
[04.03.11, 19:14]
Na zadanie pytania potrzebowałem tylko "30 sekund"a na pomoc która uwzględniałaby art.435 oraz 415 KC czekam już ponad półtora roku. Dziękuję GregCK- liczye na więcej. Potrzebuje napisać pismo do Prokuratury Generalnej. Ponownie proszę o POMOC!!!
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(0 - 0)
0%
[17.05.11, 00:46]
Tytuł VI. CZYNY NIEDOZWOLONE Art. 415k.c. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Art. 361. § 1k.c. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. § 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Art. 363. § 1k.c. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. Art. 23k.c. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Art. 907 § 2k.c. Jeżeli obowiązek płacenia renty wynika z ustawy, każda ze stron może w razie zmiany stosunków żądać zmiany wysokości lub czasu trwania renty, chociażby wysokość renty i czas jej trwania były ustalone w orzeczeniu sądowym lub w umowie. Szkoda osobowa to uszkodzenie ciała, spowodowanie rozstroju zdrowia. W tym przypadku naruszone zostaje najistotniejsze dobro człowieka, jakim jest jego zdrowie. Kodeks cywilny wymienia cały katalog możliwych roszczeń w przypadku doznania szkody osobowej (art. 444 do 446 k.c.) Przyjąć należy, że art. 218 § 1 KK chroni w pewnym zakresie także prawa byłego pracownika, o ile wynikają one z nieistniejącego już stosunku pracy.
MARKO MARKO
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(0 - 0)
0%
[20.05.11, 23:09]
Emerytura przyznana z urzędu obliczana jest w oparciu o podstawę wymiaru dotychczas pobieranej renty i przy zastosowaniu kwoty bazowej ostatnio przyjętej do obliczenia renty. Należy zaznaczyć, że ustawodawca wprowadził gwarancję, iż emerytura przyznawana z urzędu nie może być niższa od pobieranej dotychczas renty z tytułu niezdolności do pracy.
MARKO MARKO
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(1 - 0)
100%
[28.01.12, 12:59]
Gość pisze o ustawach chroniących poszkodowanych w wypadkach pracownikach.Ake rzeczywistość pokazuje zupełnoe co innego. Straciłam prawą dłoń w wypadku przy pracy, pobieram rente 730 na ręke.Staźu pracy mam 31 iat ale zus z tego zaliczył mi tylko 18 a dlatego, że po redukcji z przyczyn ekonomicznych zstałam zwolniona z zakładu w 1991r.Ponieważ nie miałam szans na jakąkolwiek prace, podjełam się działalnośći gospodarczej, przypomne że kredyty były wtedy w granicach 40proc a bezrobocie około 30 proc. W tym czasie państwo zwolniło osoby niepełnosprawne , które zdecydują się na działalność gospodarczą , ze wszystkich opłat zus. Oczywiśćie zapewniając ze te lata pracy będą zaliczone do emerytury, ilekroć byłam, to zawsze mnie o tym utwiierdzano.Między czasie weszła ustawa zobowiązująca mnie do częsćiowych opłat zuz co płaciłam podwójnie bo z działalności i z renty.Dzisiaj jestem po dwóch rosprawach sądowych z zus i przegrałam, dlatego że nie płaciła składek do zus.Wszyscy mówią ze prawo nie działa wstecz a ja krzycze ze to kłamstwo. Nigdy nie byłm leniem ale państwo sie wozi na takich jak ja i ty.
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(1 - 0)
100%
[31.01.12, 20:05]
Zgodnie z założeniami, Sądy Pracy są przede wszystkim dla pracowników jako słabszej strony w konflikcie z potężnym pracodawcą, ale jak widać nie w naszym kraju. Krzywdą, krzywdą itd. Za "komuny to był znikoma szans na sprawiedliwość. Obecnie niema żadnej.DZIĘKI Wałęsa i spółka!!!
MARKO MARKO
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(0 - 0)
0%
[18.03.12, 19:58]
gość
Czy rencista , przymusowo przechodzący na emeryture , ma prawo do wyższej emerytury ,ze względu na kalectwo, niż standart?
gość
A co z rentą wyrównawczą z byłego zakładu pracy w którym, w wypadku przy pracy zostałem kaleką? Czy potencjalna emerytura musi stanowić górną granicę wysokości obu swiadczeń tj. renta ZUS+renta wyrównawcza, skoro potencjalne wynagrodzenie za pracę było i jest znacznie wyższe? Po przejsciu na emeryturę nie przestałem byc inwalidą, nie mogę dorabiac jak inni zdrowi emeryci. Co z odpowiedzialnością zakładu pracy, bo z wiekiem skutki wypadku są coraz bardziej dokuczliwe?(Art.435 oraz 415 KC)
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(0 - 0)
0%
[07.04.14, 10:40]
gość
A co z rentą wyrównawczą z byłego zakładu pracy w którym, w wypadku przy pracy zostałem kaleką? Czy potencjalna emerytura musi stanowić górną granicę wysokości obu swiadczeń tj. renta ZUS+renta wyrównawcza, skoro potencjalne wynagrodzenie za pracę było i jest znacznie wyższe? Po przejsciu na emeryturę nie przestałem byc inwalidą, nie mogę dorabiac jak inni zdrowi emeryci. Co z odpowiedzialnością zakładu pracy, bo z wiekiem skutki wypadku są coraz bardziej dokuczliwe?(Art.435 oraz 415 KC)
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(0 - 0)
0%
[07.04.14, 10:43]
gość
gość
A co z rentą wyrównawczą z byłego zakładu pracy w którym, w wypadku przy pracy zostałem kaleką? Czy potencjalna emerytura musi stanowić górną granicę wysokości obu swiadczeń tj. renta ZUS+renta wyrównawcza, skoro potencjalne wynagrodzenie za pracę było i jest znacznie wyższe? Po przejsciu na emeryturę nie przestałem byc inwalidą, nie mogę dorabiac jak inni zdrowi emeryci. Co z odpowiedzialnością zakładu pracy, bo z wiekiem skutki wypadku są coraz bardziej dokuczliwe?(Art.435 oraz 415 KC)
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(0 - 0)
0%
[20.01.15, 09:47]
gość
A co z rentą wyrównawczą z byłego zakładu pracy w którym, w wypadku przy pracy zostałem kaleką? Czy potencjalna emerytura musi stanowić górną granicę wysokości obu swiadczeń tj. renta ZUS+renta wyrównawcza, skoro potencjalne wynagrodzenie za pracę było i jest znacznie wyższe? Po przejsciu na emeryturę nie przestałem byc inwalidą, nie mogę dorabiac jak inni zdrowi emeryci. Co z odpowiedzialnością zakładu pracy, bo z wiekiem skutki wypadku są coraz bardziej dokuczliwe?(Art.435 oraz 415 KC)
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(0 - 0)
0%
[16.01.17, 21:24]
gość
A co z rentą wyrównawczą z byłego zakładu pracy w którym, w wypadku przy pracy zostałem kaleką? Czy potencjalna emerytura musi stanowić górną granicę wysokości obu swiadczeń tj. renta ZUS+renta wyrównawcza, skoro potencjalne wynagrodzenie za pracę było i jest znacznie wyższe? Po przejsciu na emeryturę nie przestałem byc inwalidą, nie mogę dorabiac jak inni zdrowi emeryci. Co z odpowiedzialnością zakładu pracy, bo z wiekiem skutki wypadku są coraz bardziej dokuczliwe?(Art.435 oraz 415 KC)
gość gość
cytuj link zgłoś
Dodaj odpowiedź
 > Zaloguj się
Dodaj słowa kluczowe i zdjęcia
Odpowiedzi udzielają internauci, nie są one wypowiedziami ekspertów serwisu PrawoSOS.pl.