Prawo, podatki i urzędy.

Krew, pot i słone łzy.

Liczba pytań: 53189

Liczba odpowiedzi: 276984

(2 odpowiedzi)
Michał T Pytanie zadaje: Michał T [26.09.09, 13:23]

Rozwiązanie umowy najmu przez najemce

Witam
Mam mały problem. Mianowicie wynajmuje mieszkanie i umowa jest na czas określony. Niestety jestem zmuszony do przeprowadzki a w umowie nie ma nic na temat jej rozwiązania. Wynajmujący postawił się i zad czynszów do końca umowy. Nie wiem czy w takiej sytułacji mam jakąś możliwośc wypowiedzenia takiej umowy. Będe wdzięczny za karzdą rade.

Najlepsza odpowiedź
↑ ↓
(4 - 0)
100%
[26.09.09, 15:06]
Mój wniosek jest taki, że co do zasady nie można rozwiązać umowy na czas oznaczony, chyba ze warunki takiego rozwiązania zawarte są w umowie albo wynikają ze wspólnego oświadczenia woli. Jeżeli tylko jedna ze stron wyraża wolę rozwiązania w/w umowy, to decyduje o tym sąd. W tej dziedzinie nie jestem ekspertem, ale w komentarzu do kodeksu cywilego (art. 673 § 3) znalazłam następującą informację: "(Ustawodawca) w art. 26 pkt 3 OchrLokU dodał w komentowanym art. 673 KC nowy § 3 w brzmieniu: "Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie". Przepis ten pozwala stronom umowy najmu na wprowadzenie klauzuli umożliwiającej każdej lub tylko jednej z nich wypowiedzenie stosunku najmu zawartego na czas oznaczony z zachowaniem terminu umownego albo ustawowego bądź nawet na wypowiedzenie stosunku najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia. A contrario takie wypowiedzenie jest niedopuszczalne w razie niezamieszczenia w umowie stosownej klauzuli. Zob. szerzej J. Panowicz-Lipska, [w:] System PrPryw, t. 8, s. 57-58." Z tego wynika, że jeżeli nie ma w umowie określonego sposobu rozwiązania umowy najmu na czas oznaczony, to nie można go rozwiązać przed upływem tego czasu. Dodatkowo w Uchwale Sądu Najwyższego (Izba Cywilna z 2006-11-21, III CZP 92/06) znalazłam stwierdzenie, iż "Sąd pierwszej instancji przyjął, że najem zawarty na czas określony może być wypowiedziany z datą wcześniejszą jedynie w przypadku określenia w umowie najmu zamkniętego katalogu przyczyn uzasadniających takie rozwiązanie." oraz "Przyjęte zostało rozwiązanie kompromisowe, zezwalające na wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony jedynie wówczas, gdy jest to zgodne z wolą stron wyrażoną w umowie oraz gdy strony określą w umowie wypadki uzasadniające to wypowiedzenie." SN stwierdził, że takie wypowiedzenie jest możliwe tylko w przypadkach określonych w art. 664 § 2 (rękojmia), 667 § (sposób używania rzeczy), 672 (zwłoka w zapłacie czynszu) oraz 685 (niewłaściwe zachowanie najemcy). Jednym z przydatnych przyczyn rozwiązania umowy zawartej na czas oznaczony jest tzw. "ważna przyczyna" Jak mówi przytoczona uchwała SN "w praktyce uzależnienie przez strony możliwości wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas oznaczony od wystąpienia "ważnych przyczyn" spowoduje często odmienne oceny wagi danej przyczyny przez każdą ze stron. Jak już jednak była mowa, ostatecznie sąd dokona oceny skuteczności wypowiedzenia, a tym samym rozstrzygnie, czy przyczyna, na którą powołuje się strona dokonująca wypowiedzenia, jest "ważna". Dokona tego posługując się kryteriami obiektywnymi, a także rozważając interesy obu stron danego stosunku prawnego".
dziewczyna   dziewczyna
cytuj link zgłoś

Sortuj wg: najstarszych / najnowszych / najlepszych
Odpowiedzi
↑ ↓
(0 - 8)
0%
[26.09.09, 13:39]
oczywiście że możesz wypowiedzieć umowę w każdej dogodnej dla ciebie chwili zachowując 1mc okres wypowiedzenia i płatności, jesli nic innego nie pisze w umowie !
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(4 - 0)
100%
[26.09.09, 15:06]
Mój wniosek jest taki, że co do zasady nie można rozwiązać umowy na czas oznaczony, chyba ze warunki takiego rozwiązania zawarte są w umowie albo wynikają ze wspólnego oświadczenia woli. Jeżeli tylko jedna ze stron wyraża wolę rozwiązania w/w umowy, to decyduje o tym sąd. W tej dziedzinie nie jestem ekspertem, ale w komentarzu do kodeksu cywilego (art. 673 § 3) znalazłam następującą informację: "(Ustawodawca) w art. 26 pkt 3 OchrLokU dodał w komentowanym art. 673 KC nowy § 3 w brzmieniu: "Jeżeli czas trwania najmu jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem w wypadkach określonych w umowie". Przepis ten pozwala stronom umowy najmu na wprowadzenie klauzuli umożliwiającej każdej lub tylko jednej z nich wypowiedzenie stosunku najmu zawartego na czas oznaczony z zachowaniem terminu umownego albo ustawowego bądź nawet na wypowiedzenie stosunku najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia. A contrario takie wypowiedzenie jest niedopuszczalne w razie niezamieszczenia w umowie stosownej klauzuli. Zob. szerzej J. Panowicz-Lipska, [w:] System PrPryw, t. 8, s. 57-58." Z tego wynika, że jeżeli nie ma w umowie określonego sposobu rozwiązania umowy najmu na czas oznaczony, to nie można go rozwiązać przed upływem tego czasu. Dodatkowo w Uchwale Sądu Najwyższego (Izba Cywilna z 2006-11-21, III CZP 92/06) znalazłam stwierdzenie, iż "Sąd pierwszej instancji przyjął, że najem zawarty na czas określony może być wypowiedziany z datą wcześniejszą jedynie w przypadku określenia w umowie najmu zamkniętego katalogu przyczyn uzasadniających takie rozwiązanie." oraz "Przyjęte zostało rozwiązanie kompromisowe, zezwalające na wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony jedynie wówczas, gdy jest to zgodne z wolą stron wyrażoną w umowie oraz gdy strony określą w umowie wypadki uzasadniające to wypowiedzenie." SN stwierdził, że takie wypowiedzenie jest możliwe tylko w przypadkach określonych w art. 664 § 2 (rękojmia), 667 § (sposób używania rzeczy), 672 (zwłoka w zapłacie czynszu) oraz 685 (niewłaściwe zachowanie najemcy). Jednym z przydatnych przyczyn rozwiązania umowy zawartej na czas oznaczony jest tzw. "ważna przyczyna" Jak mówi przytoczona uchwała SN "w praktyce uzależnienie przez strony możliwości wypowiedzenia umowy najmu zawartej na czas oznaczony od wystąpienia "ważnych przyczyn" spowoduje często odmienne oceny wagi danej przyczyny przez każdą ze stron. Jak już jednak była mowa, ostatecznie sąd dokona oceny skuteczności wypowiedzenia, a tym samym rozstrzygnie, czy przyczyna, na którą powołuje się strona dokonująca wypowiedzenia, jest "ważna". Dokona tego posługując się kryteriami obiektywnymi, a także rozważając interesy obu stron danego stosunku prawnego".
dziewczyna   dziewczyna
cytuj link zgłoś
Dodaj odpowiedź
 > Zaloguj się
Dodaj słowa kluczowe i zdjęcia
Odpowiedzi udzielają internauci, nie są one wypowiedziami ekspertów serwisu PrawoSOS.pl.