Prawo, podatki i urzędy.

Krew, pot i słone łzy.

Liczba pytań: 53064

Liczba odpowiedzi: 276644

(1 odpowiedź)
gość Pytanie zadaje: gość [03.08.10, 14:46]

Przedawnienie rozczeń

administrator budynku w lutym ubiegłego roku wystawił mi fakturę opłaty wyrównawczej za wodę za okres 10.2005 do 12.03.2007.Rachunki płaciłam na bieżąco wcześniej nie było mowy o czymś takim. Nie zapłaciłam. 19 lipca 2010 otrzymałam kolejne pismo, w którym wzywa się mnie do dokonania opłaty wyrównawczej za ten okres i dodatkowo za ścieki także za ten okres. Czy muszę zapłacić, skoro wcześniej na bieżąco nie byłam informowana o tych wyrównaniach.


Sortuj wg: najstarszych / najnowszych / najlepszych
Odpowiedzi
↑ ↓
(0 - 0)
0%
[04.08.10, 08:40]
Zgodnie z art. 118 k.c. roszczenia o świadczenia okresowe ulegają przedawnieniu po upływie trzech lat. Należy jednak pamiętać, że bieg terminu przedawnienia, w świetle art. 123 § 1 k.c. przerywa się: 1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; 2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, 3) przez wszczęcie mediacji. Ponadto przerwanie biegu terminu przedawnienia następuję wskutek tzw. uznania niewłaściwego. Uznanie niewłaściwe długu jest aktem wiedzy dłużnika, że taki obowiązek istnieje i że dłużnik nie zamierza się uchylić od jego wypełnienia. Uznanie niewłaściwe może zostać dokonane np. wskutek potwierdzenie salda. Skutek ten nie jest uzależniony od uznania długu w określonej wysokości.
gość gość
cytuj link zgłoś
Dodaj odpowiedź
 > Zaloguj się
Dodaj słowa kluczowe i zdjęcia
Odpowiedzi udzielają internauci, nie są one wypowiedziami ekspertów serwisu PrawoSOS.pl.