Prawo, podatki i urzędy.

Krew, pot i słone łzy.

Liczba pytań: 52890

Liczba odpowiedzi: 275831

(2 odpowiedzi)
gość Pytanie zadaje: gość [22.11.10, 16:35]

Unieważnienie ojcostwa

Mam pytanie po ilu latach już nie można unieważnić ojcostwo? Czy macie jeszcze jakieś informacje na ten temat?

Najlepsza odpowiedź
↑ ↓
(2 - 2)
50%
[22.11.10, 16:42]
Pół roku.
gość gość
cytuj link zgłoś

Sortuj wg: najstarszych / najnowszych / najlepszych
Odpowiedzi
↑ ↓
(2 - 2)
50%
[22.11.10, 16:42]
Pół roku.
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(0 - 2)
0%
[23.11.10, 00:14]
Unieważnienie ojcostwa po latach zgodne z europejską konwencją praw człowieka http://wstroneojca.pl/index.ph(...)d=780&Itemid=43 kliknij a otrzymasz wszystkie informacje na temat , który ciebie interesuje Znowelizowany kodeks rodzinny pozwoli na podstawie badań DNA unieważnić uznanie ojcostwa nawet po latach. Wielu formalnych ojców liczy na pozbycie się tego statusu. Ojcowie, którzy swego czasu uznali dziecko w błędnym przekonaniu lub nawet świadomie będą mogli się z tego wycofać,Będą decydować więzy krwi oraz badania DNA 100 procentowy wynik. koszt badań 8-1,5 tys.zl. To narazie projekt.Ojcostwo zgodne z prawdą biologiczną. Z tym się będzie wiązać zwrot alimentów. Art. 78. § 1. Mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. W razie uznania ojcostwa przed urodzeniem się dziecka już poczętego bieg tego terminu nie może rozpocząć się przed urodzeniem się dziecka. § 2. Przepisy art. 64 i 65 stosuje się odpowiednio.weszyły/ w życie 13 czerwca 2009 r./upływ 5 lat po zmianie przepisów nie zamyka drogi do uniważnienia uznania dziecka. W związku z powyższym termin na wniesienie powództwa o unieważnienie uznania dziecka wynosi sześć miesięcy od momentu powzięcia wiadomości o rzeczywistym pochodzeniu dziecka. Tego typu sprawy nie należą do prostych, Co innego uznanie a co innego unieważnienie uznania dziecka. Jeżeli dziecko urodzi się podczas małżeństwa lub po rozwodzie. domniemanym ojcem dziecka jest małzonek/ do 300 dni./ Art. 85. § 1. Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka. § 2. Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczności wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne Art. 86. Powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz o unieważnienie uznania dziecka może wytoczyć także prokurator. Ale na wniesienie unieważnienia ojcostwa jest tylko 1 rok od momentu uznania dziecka w USC
gość gość
cytuj link zgłoś
Dodaj odpowiedź
 > Zaloguj się
Dodaj słowa kluczowe i zdjęcia
Odpowiedzi udzielają internauci, nie są one wypowiedziami ekspertów serwisu PrawoSOS.pl.