Prawo, podatki i urzędy.

Krew, pot i słone łzy.

Liczba pytań: 53064

Liczba odpowiedzi: 276646

(2 odpowiedzi)
gość Pytanie zadaje: gość [30.03.11, 12:41]

Odmowa uznania reklamacji - użytkowanie obuwia uszkodzonego

Witam
Otrzymałam dwie odmowy reklamacji obuwia dziecięcego. Było to obuwie zimowe. Wady pojawiły się w lutym, w ciągu 6 miesięcy od zakupu butów, po zauważeniu wad zostały zakupione inne kozaki - w jednym przypadku tego samego dnia, w drugim przypadku udało się zakupić buty po 2 dniach. Do czasu zakupu nowych butów dzieci chodziły w tym co miały, bo trudno wymagać żeby chodziły boso.
Obie odmowy reklamacji mówią to samo - że nie "zaprzestano użytkowania obuwia z chwilą powstania pierwszych oznak uszkodzeń, doprowadziło to do zniszczenia obuwia i daje podstawę do obarczenia winą użytkownika. Towar zniszczony w stopniu nie podlegającym roszczeniom reklamacyjnym", "usterka jest niemożliwa do dokładnej oceny", "jest to tylko i wyłącznie wina użytkownika obuwia", "użytkowanie jakiegokolwiek towaru z najmniejszym uszkodzeniem prowadzi do jego zniszczenia i utraty roszczeń z tytułu niezgodności towaru z umową".

Po pierwsze, nie zgadzam się z taką opinią sklepu. Uszkodzenia powstały od razu w takiej wielkości jak je widać. I nie mam problemu z powiedzeniem tego przed sądem.
Moje pytanie dotyczy zapisów jakie pojawiają się w odmowie reklamacji. Czy sklep ma rację? Pomimo kilkukrotnego powtarzania że to wina użytkownika i że użytkownik utracił możliwość roszczeń - sklep nie powołał się na żadne konkretne zapis prawne, nie wskazał ustawy ani paragrafu gdzie takie zapisy są ujęte.
Dla mnie wiążącym w powyższej sytuacji jest art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r - w przypadku stwierdzenia niezgodności z umową w przeciągu 6 miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
Jakie przepisy mówią o utracie gwarancji w przypadku używania obuwia uszkodzonego?

pozdrawiam

Najlepsza odpowiedź
↑ ↓
(3 - 1)
75%
[30.03.11, 14:40]
Fakt ujawnienia się niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przed upływem 6 miesięcy od daty jego wydania ma to znaczenie, że niezgodność taka uznawana jest za istniejącą w chwili wydania towaru (a za taką sprzedawca przed konsumentem odpowiada). Innymi słowy, konsument zwolniony jest w takim przypadku z obowiązku wykazania, że odpowiedzialność za ujawnioną niezgodność ponosi sprzedawca, z kolei ten ostatni zobowiązany jest wykazać, że niezgodności w chwili wydania towaru nie było by móc uchylić się od odpowiedzialności. Przytoczonych twierdzeń sprzedawcy za takie wykazanie uznać nie można i w mojej ocenie nie stanowią podstawy uchylenia się sprzedawcy od odpowiedzialności. W pierwszej kolejności należy domagać się od sprzedawcy spełnienia wysuniętego pod jego adresem żądania (nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru), w tym celu proponuję wysłać pisemne wezwanie sprzedawcy i wyznaczyć np. 14 - dniowy termin z zastrzeżeniem, że po jego upływie odstąpi Pani od umowy i będzie domagać się zwrotu zapłaconej ceny.
gość gość
cytuj link zgłoś

Sortuj wg: najstarszych / najnowszych / najlepszych
Odpowiedzi
↑ ↓
(3 - 1)
75%
[30.03.11, 14:40]
Fakt ujawnienia się niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przed upływem 6 miesięcy od daty jego wydania ma to znaczenie, że niezgodność taka uznawana jest za istniejącą w chwili wydania towaru (a za taką sprzedawca przed konsumentem odpowiada). Innymi słowy, konsument zwolniony jest w takim przypadku z obowiązku wykazania, że odpowiedzialność za ujawnioną niezgodność ponosi sprzedawca, z kolei ten ostatni zobowiązany jest wykazać, że niezgodności w chwili wydania towaru nie było by móc uchylić się od odpowiedzialności. Przytoczonych twierdzeń sprzedawcy za takie wykazanie uznać nie można i w mojej ocenie nie stanowią podstawy uchylenia się sprzedawcy od odpowiedzialności. W pierwszej kolejności należy domagać się od sprzedawcy spełnienia wysuniętego pod jego adresem żądania (nieodpłatnej naprawy lub wymiany towaru), w tym celu proponuję wysłać pisemne wezwanie sprzedawcy i wyznaczyć np. 14 - dniowy termin z zastrzeżeniem, że po jego upływie odstąpi Pani od umowy i będzie domagać się zwrotu zapłaconej ceny.
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(0 - 0)
0%
[17.10.13, 11:19]
wszystko git
gość gość
cytuj link zgłoś
Dodaj odpowiedź
 > Zaloguj się
Dodaj słowa kluczowe i zdjęcia
Odpowiedzi udzielają internauci, nie są one wypowiedziami ekspertów serwisu PrawoSOS.pl.