Prawo, podatki i urzędy.

Krew, pot i słone łzy.

Liczba pytań: 53189

Liczba odpowiedzi: 276981

(3 odpowiedzi)
Bobi. Pytanie zadaje: Bobi. [23.08.11, 08:26]

Pełnomocnictwo w Sądzie?

Proszę o radę.
Czy może zastąpić mnie, w moim imieniu, na posiedzeniu z powództwa cywilnego w Sądzie pełnomocnik, nie adwokat, np.żona lub pełnoletni syn? Ja w tym czasie będę przebywał za granicą (praca).


Sortuj wg: najstarszych / najnowszych / najlepszych
Odpowiedzi
↑ ↓
(0 - 0)
0%
[23.08.11, 10:59]
Tak. Art. 87. § 1. Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.
gość A. gość A.
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(0 - 0)
0%
[23.08.11, 12:47]
Żona i pełnoletni syn tak. Osoba obca, co do zasady nie. Listę masz w art. 87 kpc.
linerdv   linerdv
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(0 - 0)
0%
[23.08.11, 13:16]
Art. 98. Pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności. Art. 99. § 1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. § 2. Pełnomocnictwo ogólne powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie. Art. 100. Okoliczność, że pełnomocnik jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych, nie ma wpływu na ważność czynności dokonanej przez niego w imieniu mocodawcy. Art. 101. § 1. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. § 2. Umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa do art.108
Arim Arim
cytuj link zgłoś
Dodaj odpowiedź
 > Zaloguj się
Dodaj słowa kluczowe i zdjęcia
Odpowiedzi udzielają internauci, nie są one wypowiedziami ekspertów serwisu PrawoSOS.pl.