Prawo, podatki i urzędy.

Krew, pot i słone łzy.

Liczba pytań: 53189

Liczba odpowiedzi: 276984

(6 odpowiedzi)
gość Pytanie zadaje: gość [31.03.09, 19:44]
Tagi: Ultimo

Ultimo pomocy!

Witam.W 1998 roku zrobiłam debet w PKO w kwocie 5000zł którego nie spłaciłam.Po jakimś czasie sprawa trafiła do komornika.Po ok.3 latach komornik umorzył postępowanie z przyczyn nieściągalności.W 2008r. dostałam pismo z PKO o sprzedaniu długu do ultimo po 7 latach milczenia!Dzwoniłam do PKO i chciałam iść z nimi na ugode ale oni powiedzieli,że to już nie ich sprawa.Ultimo na dzień dzisiejszy życzy sobie kapitał 5030zł plus odsetki w kwocie 13500zł.Próbowałam iść na ugode i spłacać zadłużenie ale oni wysłali mi harmonogram spłat w miesięcznych kwotach zbyt dużych jak dla mnie,więc płacę ile mogę po 100,200,500,ale oni co miesiąc dzwonią i chcą więcejdzisiaj np. Pani z ultimo dzwoniła i spytała się jak długo mam zamiar im to spłacać?Powiedziała że życia mi nie starczyCo robić?Co z przedawnieniem?Jak wynegocjować umorzenie odsetek?Już bym chciała mieć to z głowy.Pomocy

Najlepsza odpowiedź
↑ ↓
(2 - 2)
50%
[01.04.09, 16:01]
daga1981
Wynika z tego że odsetki są świadczeniem okresowym i termin ich przedawnienia wynosi 3 lata (nawet jakby były one zasadzone wyrokiem). Prosze o pomoc bo nie wiem czy dobrze rozumuje.
Kodeks cywilny: Art. 125. § 1. (65) Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. Przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że odsetki za okres od dnia upływu terminu płatności do dnia wydania wyroku - tak samo jak należność główna - przedawnią się dopiero po 10 latach. Odsetki należne za okres od dnia wydania wyroku do dnia zapłaty będą się przedawniały z upływem normalnego trzyletniego terminu.
NN   NN
cytuj link zgłoś

Sortuj wg: najstarszych / najnowszych / najlepszych
Odpowiedzi
↑ ↓
(1 - 1)
50%
[31.03.09, 20:28]
Nie łatwo od takiej firmy wynegocjować jakiekolwiek umorzenie. Możesz próbować poprzez pisemne prośby, ale wszystko zależy od wierzyciela i jego dobrej woli. Umorzenie następuje po 10 latach jeśli nie wszczyna się postępowania egzekucyjnego, za każdym rozpoczęciem postępowania egzekucyjnego czas wydłuża się o kolejne 10 lat. Proponuję spłacać kredyt w jak największych i możliwych dla Ciebie kwot.
Bartosz   Bartosz
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(0 - 1)
0%
[01.04.09, 10:32]
Dziękuję za odp.,ale co z art.117 k.c,który mówi(art. 117 § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. § 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.)
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(1 - 0)
100%
[01.04.09, 10:37]
Mam jednak pewne wątpliwości odnośnie tych odsetek. Art 125 kc mówi o tym że "jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenie okresowe, roszczenie o swiadczenie okresowe nalezne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu." Przejrzałam równiez orzecznictwo i tak np. Wyrok Sadu Najwyższego z dnia 26 sierpnia 1976r. IIICRN 181/1976 mowi o tym ze "W myśl art. 360 kc odsetki od sumy pienieznej w braku odmiennego zastrzeżenia co do terminu płatności, są płatne co roku z dołu, co przesądza o ich okresowym charakterze." Wyrok Sadu Najwyższego z dnia 24 lipca 1974r. IIICRN 146/1974 "Odsetki zwłoki są świadczeniem okresowym, które stosownie do cytowanego przepisu ulega przedawnieniu trzyletniemu".
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(2 - 1)
67%
[01.04.09, 10:38]
Wynika z tego że odsetki są świadczeniem okresowym i termin ich przedawnienia wynosi 3 lata (nawet jakby były one zasadzone wyrokiem). Prosze o pomoc bo nie wiem czy dobrze rozumuje.
gość gość
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(2 - 2)
50%
[01.04.09, 16:01]
daga1981
Wynika z tego że odsetki są świadczeniem okresowym i termin ich przedawnienia wynosi 3 lata (nawet jakby były one zasadzone wyrokiem). Prosze o pomoc bo nie wiem czy dobrze rozumuje.
Kodeks cywilny: Art. 125. § 1. (65) Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. Przepis ten należy rozumieć w ten sposób, że odsetki za okres od dnia upływu terminu płatności do dnia wydania wyroku - tak samo jak należność główna - przedawnią się dopiero po 10 latach. Odsetki należne za okres od dnia wydania wyroku do dnia zapłaty będą się przedawniały z upływem normalnego trzyletniego terminu.
NN   NN
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(2 - 1)
67%
[02.04.09, 19:21]
Dziękuję za odp.Mam jeszcze pytanie czy telefoniczne przyznanie się do długu i płacenie miesięcznych rat do ultimo przerywa bieg przedawnienia?
gość gość
cytuj link zgłoś
Dodaj odpowiedź
 > Zaloguj się
Dodaj słowa kluczowe i zdjęcia
Odpowiedzi udzielają internauci, nie są one wypowiedziami ekspertów serwisu PrawoSOS.pl.