Prawo, podatki i urzędy.

Krew, pot i słone łzy.

Liczba pytań: 53101

Liczba odpowiedzi: 276706

(3 odpowiedzi)
gość Pytanie zadaje: gość [18.05.09, 12:16]

Pozew o zmniejszenie alimentów

Jak napisać pozew o zmniejszenie alimentów?? Dziękuję bardzo za pomoc z góry!!

Najlepsza odpowiedź
↑ ↓
(8 - 2)
80%
[18.05.09, 22:36]
Sąd Rejonowy w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . . Wydział Rodzinny i Nieletnich Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . . Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . . reprezentowany przez matkę/ojca: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . . Wartość przedmiotu sporu . . . (Określenie wartości przedmiotu roszczenia powoda) . . . zł Pozew o obniżenie alimentów wnoszę o: I. Obniżenie z dniem . . .(Data od której ma nastąpić uchylenie alimentów ) . . . roku świadczeń alimentacyjnych w kwocie . . . (Określenie wysokości kwoty świadczenia). . .złotych miesięcznie określonych wyrokiem Sądu Rejonowego w . . . (Miejscowość siedziby sądu). . . Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia . . .(Data wydania ostatniego wyroku w przedmiocie alimentów) . . . roku, sygnatura akt . . .(Sygnatura akt sprawy) . . . płatnych przez powoda . . .(Imię i nazwisko powoda) . . . na rzecz małoletniego pozwanego. . .(Imię i nazwisko pozwanego) . . ., do kwoty . . . (Określenie proponowanej wysokości kwoty świadczenia). . .złotych miesięcznie II. Wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego na rozprawę;
III. Nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności;

IV. Zasądzenie kosztów procesu według norm przypisanych.

IV. Przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu

Uzasadnienie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis powoda)

Załączniki:

* - Odpis pozwu
* - Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko jest ze związku małżeńskiego;
* - Odpis zupełny aktu urodzenia - jeżeli dziecko jest pozamałżeńskie;
* - Zaświadczenie o wysokości dochodów

Do pozwu należy dołączyć ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.
IDA   IDA
cytuj link zgłoś

Sortuj wg: najstarszych / najnowszych / najlepszych
Odpowiedzi
↑ ↓
(2 - 0)
100%
[18.05.09, 18:58]
Musisz zebrać wszystkie wydatki miesięczne (czynsz, prąd, gaz), zaświadczenie o dochodach i napisać w pozwie, dlaczego chcesz zmniejszyć wysokość alimentów. Najprędzej ci się to uda, jeśli dobrze i logicznie udowodnisz, że na prawdę nie jesteś w stanie płacić alimentów w przyznanej wysokości. Nie piszesz, jakie wysokie są te alimenty, bo mogłabym ci napisać, czy masz szansę w sądzie, bo jeśli alimenty nie są wysokie, o obniżenie będzie trudno.
kika kika
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(8 - 2)
80%
[18.05.09, 22:36]
Sąd Rejonowy w . . . (Miejscowość siedziby sądu) . . . Wydział Rodzinny i Nieletnich Powód: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . . Pozwany: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . . reprezentowany przez matkę/ojca: . . . (Imię, nazwisko i dokładny adres z kodem pocztowym) . . . Wartość przedmiotu sporu . . . (Określenie wartości przedmiotu roszczenia powoda) . . . zł Pozew o obniżenie alimentów wnoszę o: I. Obniżenie z dniem . . .(Data od której ma nastąpić uchylenie alimentów ) . . . roku świadczeń alimentacyjnych w kwocie . . . (Określenie wysokości kwoty świadczenia). . .złotych miesięcznie określonych wyrokiem Sądu Rejonowego w . . . (Miejscowość siedziby sądu). . . Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia . . .(Data wydania ostatniego wyroku w przedmiocie alimentów) . . . roku, sygnatura akt . . .(Sygnatura akt sprawy) . . . płatnych przez powoda . . .(Imię i nazwisko powoda) . . . na rzecz małoletniego pozwanego. . .(Imię i nazwisko pozwanego) . . ., do kwoty . . . (Określenie proponowanej wysokości kwoty świadczenia). . .złotych miesięcznie II. Wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego na rozprawę;
III. Nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności;

IV. Zasądzenie kosztów procesu według norm przypisanych.

IV. Przeprowadzenie dowodów wskazanych w uzasadnieniu

Uzasadnienie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . .

(Własnoręczny podpis powoda)

Załączniki:

* - Odpis pozwu
* - Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko jest ze związku małżeńskiego;
* - Odpis zupełny aktu urodzenia - jeżeli dziecko jest pozamałżeńskie;
* - Zaświadczenie o wysokości dochodów

Do pozwu należy dołączyć ponadto tyle kopii załączników ile jest uczestników postępowania.
IDA   IDA
cytuj link zgłoś
↑ ↓
(0 - 0)
0%
[05.04.11, 17:48]
jak to wypełnić żeby było prawidłowo?
gość gość
cytuj link zgłoś
Dodaj odpowiedź
 > Zaloguj się
Dodaj słowa kluczowe i zdjęcia
Odpowiedzi udzielają internauci, nie są one wypowiedziami ekspertów serwisu PrawoSOS.pl.